trouwcomponist logo

Wie zijn Hera en Juno en wat hebben ze te maken met trouwen?

Gezien vanuit het perspectief van een weddingplanner
Marcella van Dijk

23 juli 2023

Hera was een Griekse godin en Juno was een Romeinse godin, maar wat hebben deze twee godinnen met elkaar gemeen?

Hera

Hera is de echtgenote en zus van oppergod Zeus uit de Griekse mythologie. Zij staat symbool voor het huwelijk en de vruchtbaarheid. Hera is beschermdame van getrouwde vrouwen. Zij staat vaak afgebeeld met een staf en een pauw. Haar broer en echtgenoot Zeus was overspelig in hun huwelijk, terwijl hun huwelijk toch voornamelijk bestond uit liefde en genegenheid. Hera was daardoor erg jaloers en er heerste veel strijd tussen de beide goden. Wraakzuchtig was Hera ook: alle minnaressen en buitenechtelijke kinderen werden door haar vervolgd of vermoord.

Juno

Juno is de echtgenote en zus van oppergod Jupiter in de Romeinse mythologie. Zij staat symbool voor huwelijk, geboorte en het heldere licht. Juno is beschermdame van het leven van vrouwen, vooral als moeder en echtgenote. Zij helpt bruidsparen hun huwelijk te sluiten en te bevestigen. Zij staat vaak afgebeeld met een gouden scepter en kroon, wapens en met een mantel van geitenleer. Vaak staat Juno ook afgebeeld met een pauw of pauwenveren. Jupiter was een overspelige echtgenoot. Daardoor was Juno vaak jaloers en ijdel.

Overeenkomsten

Beide godinnen hebben veel overeenkomsten, dat komt omdat ze eigenlijk dezelfde godin zijn. De één uit de Griekse tijd, de andere uit de Romeinse tijd. Beide godinnen stonden symbool voor het huwelijk maar beiden hadden zelf geen goed en gezond huwelijk.


Ik wens jullie een huwelijk toe die niks lijkt op die van Hera en Juno.

Bronnen:

Historiek (2022, 7 februari). Hera, de koningin van de Griekse goden. Geraadpleegd op 3 juni 2023, van https://historiek.net/hera/31/

Historiek (2022, 16 maart). Juno – Romeinse godin. Geraadpleegd op 3 juni 2023, van https://historiek.net/juno-romeinse-godin/148016/

Rijksmuseum (z.d.). Hera/Juno. Geraadpleegd op 3 juni 2023, van https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/onderwerpen/herajuno

Klopt er iets niet aan de tekst? Mail dan naar marcella@trouwcomponist.nl