trouwcomponist logo

Mag je trouwen tijdens de ramadan?

Gezien vanuit het perspectief van een weddingplanner
Marcella van Dijk

19 maart 2023

Mag een moslimkoppel trouwen tijdens de heilige maand ramadan? Welke regels zijn verbonden met de ramadan en trouwen?

Het antwoord op de vraag of het mag is simpel: ja! Een moslimkoppel mag trouwen tijdens de ramadan, maar er zijn wel wat regels waar men zich aan moet houden.

Ramadan

De ramadan vindt dit jaar plaats van 22 maart 2023 tot en met 20 april 2023. Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender die op de maan gebaseerd is. De gregoriaanse kalender, de kalender die in Nederland het meest wordt gebruikt, is gebaseerd op de zon. Tijdens deze maand wordt er gevast. Dit houdt in dat er van zonsopkomst tot zonsondergang niet gegeten, gedronken, geruzied en gevreeën mag worden. Dit is voor het islamitsch geloof een religieuze verplichting tijdens de ramadan. Tijdens deze maand wordt er bezonnen en zelfreflectie beoefent. Sommige mensen hoeven niet te vasten; kinderen tot aan de puberteit, ouderen, zwangeren, mensen die borstvoeding geven, zieken, mensen die tijdens de ramadan menstrueren, en reizigers die meer dan 80 kilometer gereisd hebben zijn verontschuldigd. Wel moeten deze mensen dit later compenseren.
De ramadan wordt afgesloten met Eid el-Fitr, in Nederland beter bekend als het Suikerfeest.

Trouwen tijdens ramadan

Het islamitsch geloof heeft geen beperkingen wat betreft dagen dat getrouwd mag worden, wel zijn er regels als er tijdens de ramadan getrouwd wordt. Omdat er tijdens de ramadan niet gevreeën mag worden tussen zonsopkomst en zonsondergang, mag het bruidspaar dit, vanzelfsprekend, ook niet. Is er geen twijfel mogelijk dat het bruidspaar niet in zonde vervalt tijdens ramadan, dan mag er gehuwd worden. Is er wel twijfel, dan wordt er aangeraden om te wachten met trouwen tot na de ramadan. Er wordt zelfs gezegd dat een koppel dat wenst te trouwen tijdens de ramadan een slechte zelfbeheersing vertoont en ongeduldig is, wat tijdens de ramadan juist niet wenselijk is. Daarbij is feesten, eten en drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang verboden. 
Wordt er toch getrouwd tijdens de ramadan en het koppel kan zich niet beheersen, dan moeten zij beiden boetedoening verrichten en een dag van het vasten inhalen.

 

Ramadan kareem (een gezegende ramadan gewenst)! 

Bronnen:

Al-Yaqeen (6 juli, 2015). Trouwen in de Ramadan. Geraadpleegd op 10 maart 2023, van https://www.al-yaqeen.com/va/trouwen-in-de-ramadan/ 

Hafsaoui, S. (z.d.). Wat is de ramadan?. NPO Kennis. Geraadpleegd op 10 maart 2023, van https://npokennis.nl/longread/7799/wat-is-de-ramadan

Klopt er iets niet aan de tekst? Mail dan naar marcella@trouwcomponist.nl