trouwcomponist logo

Holi-Phagwa kleurenfeest en opoffering voor de liefde

Gezien vanuit het perspectief van een weddingplanner
Marcella van Dijk

5 maart 2023

Op 8 maart 2023 vindt Holi-Phagwa plaats. Deze zeer kleurrijke lenteviering heeft een rijke geschiedenis binnen het Hindoeïsme. Voor Hindoes wordt tijdens dit feest het nieuwe jaar ingeluid.
Kleurrijk is het zeker, er wordt met kleurenpoeder gegooid en iedereen komt onder de bonte kleuren te zitten. Hierdoor vervallen deze ene dag de verschillen tussen mensen, ongeacht geloof, afkomst, leeftijd of sociale status.
Binnen deze kleurrijke feestelijkheid bestaat er een verhaal over trouwen.

De opoffering van Kamadeva

Het verhaal gaat over de opoffering van de god van de liefde en lust, Kamadeva.
Heer Shiva (de god van vernietiging) is getrouwd met Sati (godin van huwelijksgeluk en kleindochter van oppergod Heer Brahma). Maar de bruiloft ging niet zonder slag of stoot. De vader van Sati was erop tegen dat zijn dochter trouwde met Heer Shiva. Het huwelijk was uiteindelijk voltrokken en ze werd buitengesloten door haar vader. Daarop maakte ze de fout om ongehoorzaam te zijn aan haar man en tóch naar haar vader te gaan. Als straf voor haar ongehoorzaamheid en de belediging van haar vader jegens Heer Shiva, liep zij het vuur in.

Heer Shiva had veel verdriet na het verliezen van zijn vrouw. Hij ging in diepe meditatie en liet zijn werk liggen. Hierdoor raakte de wereld uit balans. Daarop volgend werd Sati gereïncarneerd als Parvati.

Parvati wilde Heer Shiva opnieuw ten huwelijk vragen. Maar wat ze ook deed om Heer Shiva uit zijn diepe meditatie te krijgen, hij werd niet wakker. Om die reden riep ze de hulp in van de god van liefde en lust, Kamadeva.
Kamadeva zag dat de wereld in disbalans was en wist dat hij Heer Shiva moest wekken om dit te verhelpen. Maar ook om zijn taak als liefdesgod te volbrengen, wilde hij Parvati helpen. Kamadeva wist dat het wekken van Heer Shiva niet zonder risico was.
Kamadeva richtte zijn liefdespijl op Heer Shiva die hem raakte in zijn hart. Dit maakte Heer Shiva erg boos en hij opende zijn derde oog. Hierdoor verbrandde Kamadeva tot as.
Kamadeva’s opoffering was niet voor niets; Heer Shiva was wakker en Parvati kon hem ten huwelijk vragen. Zij trouwden. De vrouw van Heer Shiva en de vrouw van Kamadeva smeekte hem om Kamadeva weer tot leven te wekken aangezien de wereld er liefdeloos uitzag zonder hem. Heer Shiva wekte hem tot leven in een onzichtbare vorm.

Het goede overwint van het kwade

Op de dag van Holi-Phagwa werd Kamadeva verbrandt door het derde oog van Heer Shiva voor het goede van alle wezens. Holi-Phagwa staat voor het overwinnen van het goede over het kwade. Er zijn op en rond deze dag meer verhalen die dit uitbeelden.

 

Ik wens jullie Subh Holi (Gelukkig Nieuwjaar)!

Bronnen

Colors of India (z.d.). Sacrifice of Kamadeva. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van http://www.thecolorsofindia.com/holi-legends/sacrifice-of-kamadeva.html

Holi let the colour shower you (z.d.). Legend of Kaamadeva. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.holifestival.org/legend-kaamadeva.html

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (april, 2021). Holi. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/holi

Mijn Hindoeïsme (z.d.). Holi. Geraadpleegd op 2 maart 2023, van https://www.mijnhindoeisme.nl/post/holi-phagwa

Klopt er iets niet aan de tekst? Mail dan naar marcella@trouwcomponist.nl